Categoria — Smps

Circuit convertidor de CC a CC de gran potència: variable de 12 V a 30 V

El missatge explica com fer un circuit de conversió d’alimentació de CC a CC d’alta potència que incrementarà un corrent continu de 12 V a qualsevol nivell superior fins a 30

El paper de la bobina inductora en SMPS

L’element més crucial d’un convertidor de mode commutat o un SMPS és l’inductor. L'energia s'emmagatzema en forma de camp magnètic en el material central de