Categoria — Mesuradors I Comprovadors

Com es mesura el guany (β) d’un BJT

En aquest post estudiarem un disseny senzill de circuits opamp que es pot aplicar per mesurar la beta o el guany de corrent directe d’un BJT concret en qüestió. Què

Circuit de voltímetre CC basat en Arduino: detalls i proves de construcció

En aquest post, anem a construir un voltímetre de CC mitjançant Arduino, on es mostren les lectures en LCD de 16x2. Es pot llegir el disseny del voltímetre proposat

Circuit de mesurament d’inductància casolà

L'article tracta d'un circuit de mesurament d'inductància de gran abast, senzill però precís. El disseny només utilitza transistors com a components actius principals i un grapat de components passius econòmics. El

Circuit analògic del sensor / mesurador de cabal d’aigua: comproveu el cabal d’aigua

El missatge explica un circuit senzill de mesurador / cabal d’aigua que utilitza un sensor d’efecte hall i un circuit de comptador d’impulsos. En referència al diagrama que es mostra a continuació, podem veure una disposició consistent

Utilitzeu el vostre PC com un oscil·loscopi

Com a aficionat a l'electrònica o aficionat, probablement anheleu un oscil·loscopi per comprovar aquestes formes d'ona esquives del vostre amplificador o ràdio. Tot i això, el cost us dissuadeix. A

Circuit de proves de brillantor i eficiència de LED

El missatge detalla un senzill circuit de provador de brillantor i eficiència LDR configurat mitjançant un LDR i un comptador d’ohms digital. La idea va ser sol·licitada per les especificacions tècniques de Mr. Prashant

Circuit de comptador de polsos digital de 0 a 99

El comptador digital 00-99 proposat és molt útil en llocs on cal que les persones estiguin organitzades en un ordre determinat. Detalls de funcionament del comptador digital

Circuit de mesurament de senyal RF

En aquest article s’ha comentat un petit circuit de mesurament de senyals de RF que es pot utilitzar per rastrejar fins i tot els més mínims senyals de RF de l’èter a través d’un dispositiu il·luminat.

Mesurador de potència digital per llegir el consum de potència domèstica

L’article tracta d’un senzill circuit de mesurador de potència digital que es pot instal·lar a les llars per obtenir una lectura instantània de la potència que consumeixen els aparells connectats o

Com comprovar un MOSFET mitjançant un multímetre digital

La publicació explica com provar mosfets mitjançant multímetre mitjançant un conjunt de passos, que us ajudaran a conèixer amb exactitud el bon o defectuós estat d’un mosfet

Com fer un voltímetre digital, circuits de mòduls amperímetres

En aquest article aprenem a construir un mòdul de circuit combinat de voltímetre digital i un amperímetre digital per mesurar voltatges i corrent continu a través de diferents rangs, digitalment. Introducció elèctrica

Feu aquest circuit de mesurador de potència de l’amplificador

Els amplificadors de música sempre ens han fascinat a causa de les seves capacitats amplificadores massives que canvien completament les dimensions de les sortides musicals lliurades. Fonamentalment, és la potència de l'amplificador

Circuit senzill de mesurador VU LED

El mesurador VU o un circuit de mesurament de la unitat de volum és un dispositiu que s’utilitza per indicar la sortida de volum de música d’un amplificador o d’un sistema d’altaveus. També es pot considerar

Feu aquest circuit digital de mesurador de temperatura i humitat amb Arduino

En el nostre article anterior, vam aprendre a connectar el sensor d’humitat de temperatura amb arduino i llegir-lo que es mostra al monitor sèrie de l’IDE ​​arduino. En aquest post hi anem

Circuit de mesurament de detectors d'alcohol mitjançant mòdul sensor MQ-3

Un detector d'alcohol és un dispositiu sensible capaç de detectar la presència de molècules d'alcohol o qualsevol element inflamable volàtil similar a l'aire i convertir-lo en

Circuit de voltímetre digital mitjançant IC L7107

A la publicació s’explica un circuit de voltímetre de tipus panell digital molt senzill que utilitza un únic IC L7107 i uns quants components normals. El circuit és capaç de mesurar tensions cap amunt

Prova del corrent de l'alternador mitjançant càrrega fictícia

El missatge explica un mètode de comprovació o verificació de la capacitat màxima de corrent de l'alternador mitjançant un regulador de derivació com a càrrega fictícia i amperímetre. La idea va ser preguntada per

Circuit de transmissor d’1,5 watts

Aquest petit transmissor us permetrà comunicar-vos, xatejar i enviar transmissions de música en qualsevol ràdio FM estàndard sintonitzada dins de la banda existent, a una distància radial no inferior a

4 circuits de proves de continuïtat senzills

Si busqueu un circuit senzill per provar la continuïtat de cables i conductors llargs, els 4 circuits explicats són els que podeu provar i complir

3 Circuits del convertidor de freqüència a tensió explicats

Com el seu nom indica, els convertidors de freqüència a tensió són dispositius que converteixen una entrada de freqüència variable en nivells de tensió de sortida que corresponen. Aquí estudiem tres senzills però avançats