Categoria — Potència Trifàsica

Tensió monofàsica a partir de la font de tensió trifàsica

El missatge explica un circuit de commutació de relés simple per extreure CA monofàsica d’una font de CA trifàsica, independentment de la condició de si hi ha o no les tres fases presents.

Conducció de motor trifàsic en subministrament monofàsic

Conduir un motor trifàsic en un subministrament monofàsic directament mitjançant mètodes ordinaris pot ser difícil i perillós. Requereix circuits dissenyats amb precisió per implementar les operacions. Aquí jo

Circuit generador de senyal trifàsic mitjançant Opamp

Moltes vegades ens resulta crucial i útil tenir un senyal trifàsic real per avaluar moltes configuracions electròniques diferents, com ara inversors trifàsics, motors trifàsics i convertidors.

Circuit de control de motor de 3 fases sense escombretes (BLDC)

En aquest post aprenem a fer un circuit senzill de controlador de motor de corrent continu trifàsic trifàsic. El circuit utilitza el popular controlador trifàsic IRS2330 IC. La idea presentada sembla

IC de controlador IGBT trifàsic compacte STGIPN3H60: full de dades, pinout

En aquest post discutim el full de dades i l’especificació de pinout de l’IC STGIPN3H60 de ST microelectronics, que és potser l’IC controlador IGBT trifàsic més prim i intel·ligent que inclou