Categoria — Tutorial Sobre Electrònica

Divisor de tensió capacitiva

En aquest post aprenem com funcionen els circuits divisors de tensió capacitius en circuits electrònics, mitjançant fórmules i exemples resolts. Per: Dhrubajyoti Biswas De què parla una xarxa divisòria de tensió

Com funcionen les trampes de mosquits

Els mosquits i altres formes de mecanismes de captura de mosques funcionen mitjançant tècniques d’atracció per atraure els insectes, que inclouen gas diòxid de carboni, simuladors d’olors corporals i llums ultraviolats.

Introducció a Schmitt Trigger

Gairebé qualsevol circuit digital utilitzat en les comunicacions modernes de dades d’alta velocitat necessita alguna forma d’acció de desencadenament de Schmitt a les seves entrades. Per què s’utilitza Schmitt Trigger L’objectiu principal d’un

Fonaments bàsics de les mesures de tensió

El mesurador de tensió és una de les eines més útils per mesurar amb precisió l'expansió o la contracció d'un material a mesura que s'apliquen les forces. Els indicadors de tensió també són útils per mesurar

Com utilitzar Eagle CAD

Eagle CAD és un paquet de disseny de PCB professional de l’empresa alemanya CadSoft. Ofereix una sèrie de llicències, algunes de les quals permeten a les persones utilitzar el paquet pràcticament gratuït

Diferència entre corrent i tensió: què és el voltatge, què és el corrent

Les dades següents expliquen els aspectes importants relacionats amb els paràmetres elèctrics com el voltatge i el corrent, i el contingut també explica amb paraules senzilles com diferenciar els dos paràmetres. Què

Diferència entre corrent altern (corrent altern) i corrent continu (corrent continu)

En aquest post intentem investigar les diferències de xarxa entre corrent altern (corrent altern) i corrent continu (corrent continu). Les paraules AC i DC són força comunes amb l’electrònica i nosaltres

Fer una màquina del temps: concepte explorat

Us pregunteu com viatjar en el temps? Apreneu-ho amb el gran Sir Stephen Hawking, segons el qual l’ordit del temps pot ser una opció però sembla bastant poc pràctic, la raó és la

Com funciona un acceleròmetre

En aquest post intentarem entendre com funciona un acceleròmetre i també conèixer les especificacions d’un popular acceleròmetre ADXL335. Si ets un tècnic

Què és PWM, com mesurar-lo

PWM significa modulació de l'amplada de pols que significa la naturalesa variable de l'amplada de pols que es pot generar a partir d'una font particular, com ara un IC discret, MCU o

Com funcionen els supercondensadors

En aquest post anem a entendre què és un supercondensador, fins a quin punt és similar o diferent a un condensador normal, on s’utilitza i farem

Transistor Stray Pickup False Triggering Problema

L'article explica com fer que qualsevol circuit basat en BJT o MOSFET estigui lliure de la captació de senyals perduts i de l'activació falsa simplement connectant una resistència de filtre o un condensador a través de

Diagrama d’aïllador USB i funcionament

John Sweden, un dels àvids lectors d’aquest bloc, m’ha enviat les següents discussions per correu electrònic, aquí explica sobre un dispositiu d’aïllament USB,

Arrencada de pont H

L’arrencada inicial és un aspecte crucial que trobareu a totes les xarxes de pont H o pont complet amb mosquetes de canal N. És un procés en què els terminals de porta / font del fitxer

Fonaments d'aprenentatge dels semiconductors

T’interessa conèixer tots els conceptes bàsics dels semiconductors? El següent tutorial us guiarà per tots els detalls. Aprèn més

Què és la font de corrent constant: fets explicats

En aquest post intentem analitzar què és la font de corrent constant i com afecta una càrrega, o com es pot utilitzar correctament amb una càrrega per aconseguir

Comprensió dels panells solars

Els panells solars són dispositius que s’utilitzen per generar electricitat a partir de la llum solar. Els panells solars consisteixen en moltes cèl·lules fotovoltaiques individuals disposades en sèrie. Introducció Cada cel·la és capaç

Circuits multiplicadors de tensió explicats

El dispositiu de circuit electrònic que s’utilitza per augmentar la tensió a un ordre de 2x carregant condensadors des d’una tensió d’entrada inferior es coneix com a duplicador de tensió. El càrrec

Tècniques simples de tensió a corrent i de corrent a tensió - Per James H. Reinholm

Hi ha molts tipus de circuits convertidors de tensió a corrent i de corrent a voltatge, i la majoria utilitzen una combinació d’opamps i transistors per aconseguir un alt nivell de precisió. Però quan

Com funcionen els convertidors Boost

Un convertidor d’impulsió (també anomenat convertidor incremental) és un circuit convertidor de CC a CC dissenyat per convertir una tensió CC d’entrada en una tensió CC de sortida amb