Categoria — 741 Circuits Ic

Com es pot fer un circuit de verificació d’humitat del sòl amb un únic IC 741

Es pot crear un circuit de prova de fang o humitat del sòl molt senzill mitjançant un sol opamp i uns quants components passius. Aprenem els detalls a través del següent article.

Circuit senzill de temporitzador de làmpada de dormitori amb IC 741

Aquí s’ha descrit un circuit automàtic de temporitzador de llum de dormitori senzill per apagar el llum de dormitori després d’un temps fixat i predeterminat. L’ús del fiable 741 IC fa

Com mesurar mili-volts de corrent altern mitjançant l'IC 741

En aquest article estudiem un circuit basat en amplificador operatiu dissenyat per mesurar milivolts de corrent altern amb precisió, aprenem els detalls de la següent explicació. El circuit que es mostra a continuació pot ser

Camper, Circuit de carregador de bateries per a autocaravanes

El missatge explica un circuit de carregador de bateria dissenyat específicament per a aplicacions d’autocaravanes i autocaravanes, de manera que pot servir com a circuit eficaç de carregador de bateries per a autocaravanes i autocaravanes que funciona a través de qualsevol alimentació terrestre.