Funcionament del sensor de tensió i les seves aplicacions

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

En general, un sensor és un dispositiu elèctric que s’utilitza per detectar i respondre a un tipus de senyal concret com l’òptic o elèctric. La implementació de tècniques de sensors en tensió o corrent s’ha convertit en una opció destacada per a la mesura de mètodes de tensió i corrent. Els avantatges dels sensors respecte als mètodes convencionals de mesura inclouen principalment menys mida i pes, alta seguretat, alta precisió, insaturables, ecològics, etc. És factible combinar tant la mesura de corrent com la de voltatge en un dispositiu físic amb dimensions petites i sòlides. . En aquest article es parla d’una visió general del sensor de tensió i del seu funcionament.

Què és un sensor de tensió?

Aquest sensor s’utilitza per controlar, calcular i determinar el subministrament de tensió. Aquest sensor pot determinar el nivell de voltatge de CA o CC. L'entrada d'aquest sensor pot ser el voltatge, mentre que la sortida són els commutadors, el senyal de tensió analògica, un senyal de corrent, un senyal sonor, etc. Alguns sensors proporcionen formes d'ona sinusoïdal o formes d'ona de pols com la sortida i d'altres poden generar sortides com AM (modulació d'amplitud) , PWM (modulació de l'amplada de pols) o bé FM (modulació de freqüència) . La mesura d’aquests sensors pot dependre del divisor de tensió.


sensor de tensió

sensor de tensió

Aquest sensor inclou entrada i sortida. El costat d'entrada inclou principalment dos pins, és a dir, pins positius i negatius. Els dos pins del dispositiu es poden connectar als pins positius i negatius del sensor. Els pins negatius i positius del dispositiu es poden connectar als pins negatius i positius del sensor. La sortida d’aquest sensor inclou principalment tensió d’alimentació (Vcc), terra (GND), dades analògiques o / pTipus de sensors de tensió

Aquests sensors es classifiquen en dos tipus, com ara un sensor de tipus resistiu i un sensor de tipus capacitiu.

1) Sensor de tipus resistiu

Aquest sensor inclou principalment dos circuits com un divisor de tensió & circuit de ponts. La resistència del circuit funciona com a element de detecció. La tensió es pot separar en dues resistències, com ara una tensió de referència i una resistència variable, per crear un circuit del divisor de tensió. S’aplica una alimentació de tensió a aquest circuit. El voltatge de sortida es pot decidir per la resistència utilitzada al circuit. Així, el canvi de tensió es pot amplificar.

sensor de tensió de tipus resistiu

sensor de tensió de tipus resistiu

El circuit de ponts es pot dissenyar amb quatre resistències. Una d’aquestes resistències es pot sotmetre al dispositiu de detecció de tensió. El canvi de tensió es pot mostrar directament. Aquesta diferència només es pot ampliar, però la diferència dins del circuit divisor de tensió no només es pot amplificar.


Volta = (R1 / R1 + R2) * Vin

2) Sensor de tipus condensador

Aquest tipus de sensor consta d’un aïllant i dos conductors dins del centre. Com que el condensador funciona amb 5 volts, el flux de corrent hi serà. Això pot crear repulsió d'electrons dins del condensador. La diferència de capacitat indica la tensió i el condensador es pot connectar dins de la sèrie.

sensor de voltatge tipus condensador

sensor de voltatge tipus condensador

Volta = (C1 / C1 + C2) * Vin

Aplicacions

Les aplicacions d’aquest sensor inclouen les següents.

  • Detecció de fallades de corrent
  • Detecció de càrrega
  • Commutació de seguretat
  • Control de la temperatura
  • Control de la demanda d'energia
  • Detecció de falles
  • Variació de la mesura de càrrega de la temperatura

Per tant, tot es tracta de tensió sensor que es pot utilitzar per detectar el rang de tensió de qualsevol dispositiu. Decideix la càrrega elèctrica dins de qualsevol dispositiu. El principi de funcionament d’aquest sensor depèn principalment del principi de capacitiu o resistiu. Aquí teniu una pregunta, quins avantatges té el sensor de tensió?