Fitxa tècnica MOSFET de baixa potència 200mA, 60 volts

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

El missatge explica les principals especificacions i pinouts d’un senyal petit, mosfet de canal N 2N7000G de baix consum.

Mosfets contra BJT

Quan parlem de mosfets, normalment l’associem a aplicacions d’alt corrent, alta tensió i alta potència.

No obstant això, igual que els BJT normals, també hi ha disponibles mosquetes de senyal petites que es poden utilitzar tan eficaçment com els seus homòlegs BJT.

Els Mosfets són populars per les seves capacitats de subministrament de potència extremadament altes, tot i que són més petits amb les seves dimensions generals.A diferència dels BJT, els mosfets manejarien corrents i tensions enormes sense augmentar-se de mida i sense implicar etapes intermedies de memòria intermèdia o etapes de controlador d’alta intensitat.

Com es desencadena Mosfet

L'avantatge més gran d'utilitzar un mosfet és que es pot activar com es desitgi per operar una càrrega determinada, independentment del corrent de la unitat de porta.

La característica anterior permet activar els mosfets directament des de fonts de baix corrent, com a sortides CMOS o TTL sense la necessitat d’etapes de memòria intermèdia, una gran diferència en comparació amb els BJT.

La característica anterior també s'aplica als mosquetets de senyal petits que es poden substituir directament per BJT de senyal petit, com ara un BC547, per obtenir resultats molt eficients. Aquí es parla d'un full de dades de mosfet de senyal tan petit, l'especificació.

És el mosfet 2N7000G de canal N, que normalment s’adapta a aplicacions de senyal petit en un rang màxim de 200mA i 60V.

La resistència de l'estat On a través dels seus terminals de drenatge i font sol ser d'uns 5 ohms. A continuació s’enumeren les característiques principals d’aquest mosfet de baixa potència de senyal:

Característiques elèctriques principals:

Voltatge a la font Vdss = 60V CC Porta a la tensió Vgs = +/- 20V CC, +/- 40V CC pic no repetitiu, no superior a 50 microsegons Corrent de buit Id = 200 mA CC continu, 500 mA polsat

Dissipació total de potència Pd a Tc = 250 C (temperatura d’unió) = 350 mW Els pinouts i els detalls del paquet es poden veure aquí:
Anterior: Circuit de filtre de pas baix per a subwoofer Següent: Circuit d'equalitzador gràfic de 10 bandes