Circuit de llum seqüencial que flueix Arduino RGB

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes





Aquest circuit generador de llum seqüencial Arduino RGB generarà un patró blau vermell i verd blau fluït sobre el LED RGB connectat.

El LED que s’utilitza aquí és un LED RGB de quatre pins de 30 mA, tipus d’ànode comú, és a dir, al pin comú d’aquest LED caldrà assignar-li un positiu continu per a les operacions necessàries. Els LED que s’especifiquen com a càtode comú requereixen un negatiu continu o una massa per a les il·luminacions RGB.





El maquinari necessari per a aquest projecte:

One Arduino UN board.
Una resistència de 220 ohm i 1/4 de watt
Un LED RGB, 5 mm, 30 mA (tipus d'ànode comú)
Enllaçar cables
Soldador,
Adaptador de 9V CA / CC

Els detalls de la connexió del circuit de llum seqüencial LED RGB proposat mitjançant Arduino es poden veure al diagrama anterior.



Les connexions són bastant fàcils d’implementar, només cal inserir els cables LED als pinouts Arduino burg, canviar la presa d’alimentació i visualitzar el LED RGB que il·lumina vermell, verd i blau de manera seqüencial.

El codi és totalment personalitzable segons les preferències i seleccions individuals,

Codi:

A continuació, podeu esbossar el codi d’aquest circuit de llum de flux seqüencial LED RGB tal com es mostra a continuació:

/ *
Flux de color LED RGB
Mostra un aspecte [bastant] suau
seqüència de colors en un LED RGB

de Jeremy Fonte
Copyright (c) 2012 Jeremy
Fonte. Tots els drets reservats.
Aquest codi es publica sota el fitxer
Llicència MIT:

https://opensource.org/licenses/MIT*/

int r = 0
int g = 0
int b = 0

int ri = 1
int gi = 3
int bi = 2

// la rutina de configuració s'executa una vegada quan premeu reiniciar:
configuració nul·la () {
// inicialitzar el pin digital com
una sortida.
pinMode (8, SORTIDA)
pinMode (9, OUTPUT)
pinMode (10, OUTPUT)
pinMode (11, OUTPUT)

digitalWrite (9, ALT)
}

// la rutina del bucle es repeteix una vegada i una altra per sempre:
bucle buit () {
r = r + ri
g = g + gi
b = b + bi

si (r> 255) {
r = 255
ri = -1 * aleatori (1, 3)
}
altrament si (r<0) {
r = 0
ri = aleatori (1, 3)
}

if (g> 255) {
g = 255
gi = -1 * aleatori (1, 3)
}
altrament si (g<0) {
g = 0
gi = aleatori (1, 3)
}

if (b> 255) {
b = 255
bi = -1 * aleatori (1, 3)
}
altrament si (b<0) {
b = 0
bi = aleatori (1, 3)
}

analogWrite (8, r)
analogWrite (10, g)
analogWrite (11, b)
retard (20)
}




Anterior: Circuit del generador de melodies Arduino Següent: Arduino LCD KeyPad Shield (SKU: DFR0009) Full de dades