3 Exploració del funcionament i funcionament bàsic del condensador

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

L'article explica 3 funcions populars dels condensadors i com utilitzar condensadors en circuits electrònics analitzant els seus modes de treball adequats en funció de la necessitat d'aplicació d'una etapa de circuit determinada.

Introducció

Heu vist aquestes peces de colors, cilíndriques i amb forma de xocolata en un PCB? Aquests poden ser en realitat els condensadors de diferents marques i marques que s’utilitzen àmpliament en circuits electrònics. Per obtenir més informació sobre què és un condensador, només cal que consulteu l'article.

Si no coneixeu l’electrònica i voleu entendre el tema ràpidament, potser haureu de familiaritzar-vos amb els diferents components que s’utilitzen als circuits electrònics.

Un dels components molt importants que troba el seu lloc gairebé en totes les peces del circuit electrònic és el condensador. Intentem entendre què és un condensador?Com funciona un condensador?

símbol del condensador


Observant el símbol d’un condensador, veiem que té dues plaques o pols separats per un espai. Pràcticament també, d'això està compost exactament un condensador.

També conegut com condensadors, un condensador intern consta de dues plaques conductores separades per un aïllant o el dielèctric.

Segons el seu principi de funcionament, quan s’aplica una tensió (CC) al seu parell de plaques conductores, es genera un camp elèctric a través d’elles.

Aquest camp o energia s’emmagatzema a través de les plaques en forma de càrrega. La relació entre el voltatge, la càrrega i la capacitat s’expressa mitjançant la fórmula:

C = Q / V.

On C = Capacitància, Q = Càrrega i V = Voltatge.

Per tant, es pot entendre clarament per la fórmula anterior que la caiguda de potencial o la tensió a través de les plaques d’un condensador és proporcional a la càrrega instantània Q emmagatzemada al condensador. La unitat de mesura de la capacitat és Farad.

El valor d'un condensador (en Farads) depèn de la quantitat de càrrega que pot emmagatzemar-hi.

Per a què serveix un condensador?

Les següents il·lustracions us faran entendre clarament per a què serveix un condensador? Als circuits electrònics, els condensadors s’utilitzen habitualment per als propòsits següents:

prova d

Al filtre de CA:

Es pot fer inútil un circuit d'alimentació sense un condensador de filtre. Fins i tot després de la rectificació d’ones completa, el voltatge d’una font d’alimentació pot estar ple d’ondulacions. Un condensador de filtre suavitza aquestes ondulacions i omple les 'osques' o buits de tensió descarregant l'energia emmagatzemada interna. Així, el circuit connectat al mateix pot rebre una tensió d'alimentació de CC neta.

condensador que passa el resultat de prova de CA. prova de bloqueig de condensador continu

Per bloquejar DC:

Una altra propietat molt interessant dels condensadors és bloquejar la corrent continu (corrent continu) i deixar passar la corrent altern (corrent altern).

El funcionament intern de molts circuits electrònics sofisticats implica l'ús de freqüències que de fet són petites tensions alternatives.

Però com que cada circuit requereix que un corrent continu sigui funcional, de vegades es fa molt important bloquejar l’entrada a les zones restringides del circuit. Això es contraresta eficaçment mitjançant condensadors que permeten que la part de freqüència passi i bloquegi la CC.

Per ressonar:

Un condensador quan es conjuga amb un inductor ressonarà a una freqüència determinada que es fixa pels seus valors.

En paraules simples, el parell respondrà i es bloquejarà a una freqüència aplicada externa concreta i començarà a oscil·lar a la mateixa freqüència.

El comportament està ben aprofitat en circuits de RF, transmissors, detectors de metalls, etc.

En general, ara heu d'entendre què és un condensador? Però encara hi ha nombroses maneres complicades diferents mitjançant les quals es pot configurar un condensador. Esperem que els llegiu als meus pròxims articles.
Anterior: Com fer un rectificador de pont Següent: Com fer un circuit d’altaveus actiu